4.5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 میانگین امتیاز 4.50 (9 امتیازها)

قیمت ساندویچ پانل - قیمت روز ساندویچ پانل ماموت - قیمت هر متر مربع ساندویچ پانل

 

لیست قیمت ساندویچ پانل (لیست قیمت ساندویچ پانل سقفی و لیست قیمت ساندویچ پانل دیواری)    

توضیحات :  آلوزینگ ( آلومینیوم + روی )    

پانل با پوشش از دو رو ورق ۰/۵ میلیمتر و فوم پلی اورتان با دانسیته ۴۰ کیلو گرم در متر مکعب

محصول ضخامت (cm) واحد
ساندویچ پانل دیواری ۴ متر مربع
پانل دیواری ۵ متر مربع
پانل دیواری ۶ متر مربع
پانل دیواری ۸ متر مربع
پانل دیواری ۱۰ متر مربع
پانل دیواری ۱۲/۵ متر مربع
پانل دیواری ۱۵ متر مربع

توضیح : ضخامت های ۱۰ و ۱۲/۵ و ۱۵ پانل سردخانه ای می باشند

جهت کسب قیمت تماس بگیرید: ۰۹۱۲۱۸۲۴۳۹۴

پانل با پوشش از دو رو ورق ۰/۵ میلیمتر و فوم پلی اورتان با دانسیته ۴۰ کیلو گرم در متر مکعب

محصول ضخامت (cm) واحد
ساندویچ پانل سقفی ۴ متر مربع
پانل سقفی ۵ متر مربع
پانل سقفی ۶ متر مربع
پانل سقفی ۸ متر مربع
پانل سقفی ۱۰ متر مربع

جهت کسب قیمت تماس بگیرید: ۰۹۱۲۱۸۲۴۳۹۴

—————————————————————————-

پانل با پوشش از دو رو ورق ۰/۴ میلیمتر و فوم پلی اورتان با دانسیته ۴۰ کیلو گرم در متر مکعب

محصول ضخامت (cm) واحد
پانل دیواری ۴ متر مربع
پانل دیواری ۵ متر مربع
پانل دیواری ۶ متر مربع

پانل با پوشش از دو رو ورق ۰/۴ میلیمتر و فوم پلی اورتان با دانسیته ۴۰ کیلو گرم در متر مکعب

محصول ضخامت (cm) واحد
پانل سقفی ۴ متر مربع
پانل سقفی ۵ متر مربع
پانل سقفی ۶ متر مربع

جهت کسب قیمت تماس بگیرید: ۰۹۱۲۱۸۲۴۳۹۴

————————————————————————- 

پانل با پوشش از دو رو ورق ۰/۴ میلیمتر و فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۰ کیلو گرم در متر مکعب

محصول ضخامت (cm) واحد
پانل دیواری ۴ متر مربع
پانل دیواری ۵ متر مربع
پانل دیواری ۶ متر مربع
پانل دیواری ۸ متر مربع

 

پانل با پوشش از دو رو ورق ۰/۴ میلیمتر و فوم پلی اورتان با دانسیته ۳۰ کیلو گرم در متر مکعب

محصول ضخامت (cm) واحد
پانل سقفی ۴ متر مربع
پانل سقفی ۵ متر مربع
پانل سقفی ۶ متر مربع
پانل سقفی ۸ متر مربع

جهت کسب قیمت تماس بگیرید: ۰۹۱۲۱۸۲۴۳۹۴